Dissenyen una màscara de plàstic contra l’exposició als virus

L’empresa Disseny 3 Dimensions ha dissenyat i comercialitza una màscara de plàstic que evita l’exposició a les gotes respiratòries, la MaskCat. No és un Equip de Protecció Individual (EPI) ni es pot considerar material d’ús sanitari, però sense cap mena de dubte protegeix la cara d’una forma còmoda i eficaç. El producte està homologat per un grup d’experts en protecció vírica, i pot ser d’especial utilitat per a aquelles persones que hagin d’atendre el públic durant les diferents fases del desconfinament.

La màscara té una diadema regulable per a adaptar-la a diverses mides, i hi ha també una versió per a nens. Per a més informació, podeu visitar la pàgina web del fabricant.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!