Redacció

Jordi Cubells

Cori Escoda

Ricard Masip

Josep Ramon Miró

Carles Prats

Ramon Querol

Per a contactar amb el Consell de Redacció utilitzeu aquest formulari.

Xarxes socials:
Twitter @RevistaNord
Instagram: @revistanord
Facebook: @revistanord
Telegram: @revistanord

nord.cab