Recuperen la web de la Revista Nord de l’any 2000

El servidor cabassers.com ha recuperat els fitxers html de la pàgina web que tenia la Revista Nord l’any 2000.

Aquesta web va ser publicada el desembre de l’any 2000, i de fet, l’últim número en paper de la revista incloïa la URL per a accedir-hi a l’apartat de crèdits. L’acabament sobtat de la revista, però, va portar a l’abandó d’aquest primer intent d’edició electrònica. Si bé durant el gener del 2001 encara s’hi van fer tasques de manteniment i d’actualització, la web va ser abandonada quan l’edició de la revista en paper s’interrompé, i no va arribar a completar-se mai.

Ara la podeu veure tal com era aquí, gràcies a la tasca de preservació de la memòria digital local que fa cabassers.com, que ha restaurat al seu servidor aquella primera web. Inicialment allotjada al servidor gratuït de Ya.com, s’hi accedia amb l’adreça sapiens.ya.com/revistanord/nord.htm, però quan Ya.com va suspendre el seu servei d’allotjament gratuït, la pàgina va desaparèixer. Amb tot, sempre s’han pogut veure les captures que en va fer archive.org. Ara, però, els fitxers originals han estat restaurats i penjats de nou a la xarxa, amb l’únic propòsit de mostrar els inicis de la digitalització a Cabassers, dintre del projecte més ampli que manté cabassers.com.

Portada de l’antiga pàgina web de la Revista Nord
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!