Costums i tradicions del nostre poble: Les oracions infantils

NOTA de la Redacció: l’historiador Vicenç Biete va morir el 15 de desembre de 2015. Darrera seu deixava, entre molta altra producció científica, tres llibres dedicats a Cabassers i diverses desenes d’articles sobre la història del nostre poble publicats a El Sitjar i a la revista Nord. Quan El Sitjar va plegar el 1986, alguns articles de Vicenç Biete ja lliurats a la redacció d’aquella revista van quedar per publicar. La sèrie “Costums i tradicions del nostre poble” es va començar a publicar al número 14 d’El Sitjar (setembre de 1984) i fins al penúltim número de la revista, el 22, de la primavera de 1986. Formen la sèrie els següents articles (entre parèntesi, el número d’El Sitjar on aparegueren: Les festes 1 (14), Les festes 2 (15), Les festes 3 (16), Les festes 4 (18), Les festes 5 (19), Les festes i 6 (20), La matança del porc (21), El maig (22) i Les dites populars: el temps (també al núm. 22). A la redacció d’El Sitjar hi van quedar, per a publicar, els següents títols d’aquesta sèrie: Un novenari d’ànimes l’any 1908, Les oracions infantils, Les dites populars, Les dites populars: el camp, i Les dites populars: el matrimoni. Aquests textos inèdits, escrits entre 1983 i 1986, aniran sortint en aquestes pàgines.

Les oracions infantils

Déu us do bon dia, Verge Maria, – i a la vostra companyia
el fillet que vós porteu. – Tot el món il·lumineu.
Si il·lumineu l’ànima mia – us diré un parenostre i una avemaria

Ànvel de Déu, – vós que sou custodi meu,
a qui Déu m’ha encomanat – amb celestial pietat,
il·lumineu-me, dirigiu-me – i governeu-me. Amén.

A Déu m’encoman, a la Verge Maria, a tots els Sants i Santes del Paradís celestial. Amén.

En aquest llit set àngels hi ha, – tres als peus i quatre al cap.
La Verge Maria al meu costat. – Ella em diu: dorm, reposa,
que no tingui por de cap mala cosa.

Volta, volta, Satanàs, – qui al meu quarto no entraràs,
que tinc per companyia – a Nostre Senyor i a la Verge Maria.

Joan, Lluc, Marc, Mateu. – Aquests quatre evangelistes
s’estan al costat meu, – me’n diuen que dorma,
que reposa, – que no tingui por de cap mala cosa.
Si cap mala cosa hi ha – pel forat de la finestra saltarà.

En aquesta sepultura em gito, – no sé si me n’aixecaré.
La meva ànima us encomano, – Mare de Déu del Roser.

Gloriosa Santa Mònica, – mare de Sant Agustí,
la meva ànima us encomano – que la guieu amb bon fi.

Gloriosa santa vera Creu, – doneu-me bona nit per amor de Déu.

Creu benigna, – guardeu-me de l’esperit maligne,
d’un mal llop, – d’un mal ca,
d’una mala dona, – d’un mal home cristià.

image_pdfPDFimage_printImpressió
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers