25 de setembre de 2022

Així explicà la premsa la caiguda de Cabassers el 1939

Així informava el diari La Publicitat, a la seva edició del 3 de gener de 1939, de la caiguda de Cabassers durant la guerra civil:

“Més al sud, amb l’ajut constant de l’aviació, tancs i artilleria, l’enemic aconseguí progressar fins a Cabassers, malgrat la tenaç resistència de les nostres tropes, que delmen els seus rengles”. El comunicat diu que és “de diumenge”. Això és el dia 1 de gener de 1939.

La Vanguardia del 3 de gener de 1939 també informava de la caiguda de Cabassers, en aquest cas en castellà i sense traduir, per tant, el comunicat de guerra de l’exèrcit de la República:

“Más al Sur, con apoyo constante de la aviación, tanques y artillería, el enemigo consiguió progresar hasta Cabacés, a pesar de la tenaz resistencia de nuestras tropas, que diezman sus filas”.

Tots dos diaris van fer una breu menció a l’ocupació de Cabassers per part de l’exèrcit franquista, sense entrar en més detalls. Informaven que el dia 2 de gener els combats continuaven a la Bisbal de Falset i a la Pobla de Granadella (actualment Bellaguarda). Trobareu un extens reportatge del pas de la guerra civil per Cabassers a la Revista Nord, núm. 1, desembre de 1998, pàgs. 10-13.

nord.cab - El portal de notícies de Cabassers