Convoquen un ple extraordinari pel 13 de novembre

El dilluns, 13 de novembre de 2023, i a les 19:00h, se celebrarà un ple extraordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Cabassers, amb aquest ordre del dia:

  1. Acord per la creació dels Grups Polítics Municipals.
  2. Acord per la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  3. Aprovació de la modificació del pressupost 05/2023 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  4. Desestimar el Recurs de Reposició presentat pel Regidor Carles Prats Ferré contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Cabassers de constitució de la Comissió Especial de Comptes.

La sessió és pública i s’hi pot assistir.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers