Convoquen dos plens municipals pel 18 de març

S’ha convocat ple extraordinari pel dilluns, 18 de març de 2024, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cabassers a les 19:30h. La convocatòria es fa a sol·licitud dels regidors de l’oposició.

El Ple haurà de votar si acata la Llei de Política Lingüística i, per tant, inicia els tràmits per a oficialitzar el topònim legal del municipi, Cabassers, amb aquest punt a l’ordre del dia:

1- Proposta de resolució per al compliment de l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, i per tant per a iniciar el procediment de canvi de nom oficial del municipi, de Cabacés per Cabassers.

Acte seguit, a les 19:45h, tindrà lloc la sessió ordinària corresponent al primer trimestrede 2024, amb aquest ordre del dia:

Secretaria
1. Sessió ordinària 20/12/2023
2. Ple extraordinari 20/02/2024
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 167 de 2023 al núm. 32 de 2024

Alcaldia
4. Acordar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cabassers sobre l’assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
5. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabassers i la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)

Ple
6. Moció de suport a la pagesia catalana
7. Acord per rependre el tràmit d’adopció d’un escut municipal per a Cabassers

Precs i preguntes
8. Pregunta a respondre per escrit del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers sobre si ha sol·licitat ajuts per a reparar les fuites d’aigua i millorar l’eficiència de les xarxes de subministraments municipals.
9. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers a respondre per escrit sobre els criteris de l’Ajuntament per a concedir subvencions.
11. PREGUNTA PRESENTADA PER LA REGIDORA NO ADSCRITA, CRISTINA MASIP ROFES, DE L’AJUNTAMENT DE CABASSERS PERQUÈ EL GOVERN EXPLIQUI QUIN ÉS L’ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
10. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers a contestar per escrit sobre Per què afirma el govern, doncs, que “l’actual topònim compleix amb tots els requisits legals que estableix la llei” si això és manifestament fals?
12. PREGUNTA PRESENTADA PER LA REGIDORA NO ADSCRITA, CRISTINA MASIP ROFES, DE L’AJUNTAMENT DE CABASSERS SOBRE EL PROGRAMA D’ AJUDES AL DESENVOLUPAMENT LEADER.
13. PREGUNTA PRESENTADA PER LA REGIDORA NO ADSCRITA, CRISTINA MASIP ROFES, DE L’AJUNTAMENT DE CABASSERS SOBRE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS.
14. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers sobre per què, en lloc d’oficialitzar un escut heràldic municipal segons els preceptes del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, aquest Ajuntament usa un disseny descarregat de la Viquipèdia sense respectar les condicions que fixa la llicència de drets d’autor del fitxer?
15. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers: Atenent al fet que l’ortografia no és res que es pugui decidir en cap procés participatiu, ni consulta, ni reunió, com tampoc no es pot sotmetre a cap procediment de participació ciutadana si una llei s’ha de complir o no, es pot saber en què consisteix aquesta participació ciutadana que contempleu al vostre programa dur a terme per a promoure el compliment d’una obligació legal que ja s’hauria d’haver satisfet el 1998, quan va entrar en vigor la Llei de Política Lingüística?
16. PREGUNTA PRESENTADA PER LA REGIDORA NO ADSCRITA, CRISTINA MASIP ROFES, DE L’AJUNTAMENT DE CABASSERS SOBRE LA CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU MUNICIPAL MIQUEL MONTAGUD.
17. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers: Per què l’Ajuntament no es regeix pel mateix criteri d’oficialitat que pel topònim i usa un escut municipal que no està acceptat ni registrat oficialment?
18. Pregunta del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers: Preveu el govern municipal reparar el paviment del carrer Puntarrer, des de la carretera i fins a l’inici del carrer del Mig?
19. Les preguntes del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers que figuren a l’expedient 4303500000-2024-0000076.20. Les preguntes del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers que figuren a l’expedient 4303500000-2024-0000077.
20. Les preguntes del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers que figuren a l’expedient 4303500000-2024-0000077.
21. Les Preguntes del Grup Municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers que figuren a l’expedient 4303500000-2024-0000078.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers