17 de maig de 2022

nord.cab

El portal de notícies de Cabassers

Dos casos més de COVID-19 fan augmentar fins a 11 els acumulats al gener

Gairebé tants casos de COVID-19 a Cabassers durant el mes de gener com tot l’any passant. Dos casos més, publicats a l’actulaització d’avui del Registre de casos de COVID-19 a Catalunya (pels dies 16 i 17) fan augmentar els acumulats del mes fins a 11. Durant tot el 2021 es diagnosticaren 13 casos al municipi. És ben probable que només el total acumulat del gener de 2022 superi tots els diagnòstics de l’any passat. De moment la llista queda així:

1 de gener (un cas, dona)
3 de gener (un cas, dona)
4 de gener (un cas, home)
5 de gener (un cas, home)
6 de gener (dos casos, dones)
10 de gener (dos casos, un home i una dona)
13 de gener (un cas, home)
16 de gener (un cas, home)
17 de gener (un cas, home)

nord.cab