17 de maig de 2022

nord.cab

El portal de notícies de Cabassers

Més casos de COVID-19

L’actualització d’avui del Registre de casos de COVID-19 a Catalunya mostra un diagnòstic més, del 13 de gener. En total, des de principis de mes ja s’acumulen 9 casos declarats:

1 de gener (un cas, dona)
3 de gener (un cas, dona)
4 de gener (un cas, home)
5 de gener (un cas, home)
6 de gener (dos casos, dones)
10 de gener (dos casos, un home i una dona)
13 de gener (un cas, un home)

nord.cab