El retaule gòtic de la Verge Maria de l’església, restaurat a principis de la dècada dels 2000, va ser atribuït durant molt temps al pintor Lluís Borrassà. També es va voler atribuir, posteriorment a Mateu Ortoneda, i finalment es va proposar anomenar “mestre de Cabasses” a l’autor de l’obra. S’arribava a aquest consens davant la impossibilitat d’identificar clarament l’autor del retaule cabasserol, i se suggeria que potser hauria estat deixeble d’Ortoneda. Per a veure les diverses teories d’atribució de l’autoria del retaule, podeu veure aquest article de la Gran Enciclopèdia Catalana, i també podeu llegir aquest treball de Francesc Ruiz i Quesada. Aquest darrer treball presenta, a la pàgina 17, una Taula de la dormició de la Mare de Déu, atribuït en aquelles pàgines a Pasqual Ortoneda. Quan Ruiz escrivia el seu article, aquesta peça era a una col·lecció privada francesa. Se suposa que aquesta taula té l’origen a Cabra del Camp, com sembla indicar el blasó que mostra la peça, coronant-la. Aquesta taula va ser venuda el 19 de juny de 2013, el mateix any que Ruiz escrigué el seu treball, per una firma francesa especialitzada en art, pel preu de 89.761€, el 349% per sobre del preu estimat pel subhastador. La casa de subhastes la presentava així:

“Attribué au MAÎTRE de CABASSERS, (1410-1415. La Dormition de la Vierge. Panneau. Peinture à l’œuf et fond d’or. 170 cm x 92 cm. Inscription sous le panneau, insérée dans la moulure du cadre, en latin O CIRCO[sic] / O DOMINE/ MARIAM/ DE /PRESENTI/ SAECULO/ TRANTULISTI/UT/ PRO /PTS (posuit titulum sibi) /NS (novum sepulcrum) Oh Seigneur tu as retiré Marie du siècle présent pour que notre nouveau tombeau lui soit dédicacé”.

Molt poc temps després, el 29 de gener del 2014, la casa Christie’s de Nova York tornava a oferir en subhasta la mateixa taula. No hem pogut esbrinar si es va adjudicar, ni per quin import, ja que no apareix a l’apartat de lots venuts de la firma. La descripció del catàleg de la subhasta tornava a presentar així la peça: “The Dormition of the Virgin. Attributed to Master of Cabassers”.

Sembla ser, doncs, que el retaule de la Verge Maria de l’església cabasserola ja no és l’única peça atribuïda al pintor que el va fer, i que el “Mestre de Cabassers”, “Maître de Cabassers” o “Master of Cabassers” s’ha fet un nom propi al mercat de l’art.

nord.cab