4 de desembre de 2022

Nord.cab, al servei de la pluralitat política

Com sabeu, ja s’ha anunciat una candidatura que concorrerà a les eleccions municipals de l’any que ve, per a governar l’Ajuntament de Cabassers. És previsible que el govern actual també vulgui intentar renovar el mandat i es presenti per a competir a les urnes. I circulen informacions que afirmen que s’ha format una tercera candidatura. Encara que la propietat de nord.cab estigui vinculada a un d’aquests tres projectes, el portal de notícies està a disposició de tothom, i publicarà les informacions i materials de campanya que cada grup li faci arribar. Nord.cab creu en la pluralitat i en els principis democràtics de la participació política, i no rebutjarà res de ningú ni censurarà cap proposta, programa, projecte ni iniciativa que vagi en aquesta direcció.

Quan comenci la campanya electoral, nord.cab també oferirà espais gratuïts de propaganda a totes les candidatures, en igualtat de condicions.

nord.cab - El portal de notícies de Cabassers