27 de setembre de 2021

nord.cab

El portal de notícies de Cabassers. Revista Nord. Fundada el 1998

La “Toponímia de Cabacers i el seu terme”, de Vicenç Biete

Vicenç Biete (1921 -2015), a part de la seva faceta professional com a mestre impressor, també fou geògraf autodidacta, fet que el portaria a presidir la Societat Catalana de Geografia entre el 1991 i el 2000. Fundà, a banda, el 1968, l’Editorial Cadí, i encara també destacà com a historiador. Un home polivalent, culte i extremadament educat, a qui la guerra civil torceria els plans de dedicar-se a la geografia, però que, tanmateix, passats els anys i tot el camí professional diferent que hagué d’emprendre, aconseguiria igualment dedicar-hi gran part del seu temps, ja molt abans de presidir la Societat Catalana de Geografia.

El 1979 la Revista Catalana de Geografia publicava, al número 5, entre les pàgines 19 i 90, un recull toponímic de Cabassers de Vicenç Biete, sota el títol “Toponímia de Cabacers i el seu terme”. Poc temps després el recull apareixeria en forma de separata de la revista, i s’exhauriria de seguida.

Més endavant, el 1984 i 1991, Biete publicà dues obres dedicades a l’estudi de la història de Cabassers, que han esdevingut la base per a totes les recerques posteriors. És impossible escriure sobre la història de Cabassers sense citar a Biete un moment o altre. Si bé els seus llibres encara es troben amb certa facilitat, la separata amb la toponímia del 1979 fa dècades que és impossible d’aconseguir. Tanmateix, el projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert fa possible consultar aquesta obra de Biete en línia, ja que ofereix el número 5 de la Revista Catalana de Geografia, on aparegué originàriament el treball.

Podreu veure el recull dividit en dues parts, utilitzant aquest enllaç i aquest altre. La toponímia de Biete és una obra imprescindible que bé es mereixeria una segona edició, per tal que es trobés disponible en paper, un altre cop, passats més de 40 anys de la seva publicació.

nord.cab