Troballa de monedes romanes a Cabassers

La troballa casual d’una moneda romana, que s’ha produït recentment, podria ser un indici per a ampliar el coneixement del passat de Cabassers. No és el primer cop que es troben monedes d’aquesta època al terme municipal, i totes les peces localitzades fins al moment pertanyen al baix imperi romà. La de la fotografia correspon a l’emperador Magnus Maximus (383-388 dC), i a la llegenda de l’anvers s’hi pot llegir D.N. MAG. MAXIMVS P.F. AVG. (Dominus Noster Magnus Maximus, Pius Felix, Augustus).

Magnus Maximus era originari de la província d’Hispània, i fou proclamat emperador a Britània pels soldats de les legions, descontents amb l’emperador Flavius Gratianus. De les illes passà al continent, i establí la seva capital a Trèveris. El seu regnat acabaria de forma tràgica, executat després de ser derrotat per les tropes de Teodosi I, l’any 388.

El valor econòmic de les peces localitzades sol ser escàs (vegeu aquí l’exemple d’una peça similar en un portal de col·leccionisme), però en canvi, aquestes troballes permeten deduir que si es perdien monedes és perquè circulava gent durant aquella època, i si circulava gent és que hi havia algun lloc on anar o d’on venir. Fins ara, s’ha pogut constatar documentalment que Cabassers ja existia durant la dominació musulmana, ja que el primer document que cita el lloc, del 1149, ho fa utilitzant una forma arabitzada, Avicabescer. En canvi, la hipòtesi d’ubicació d’un monestir de finals del segle VI al municipi podria endarrerir la història coneguda de Cabassers fins a aquella època, i les troballes de moneda tardoromana serien un indici molt poderós que permetria pensar que durant aquell període ja hi hauria pogut haver algun tipus d’establiment permanent. Hi ha, encara, un altre indici que apuntaria cap a aquesta possibilitat, amb la identificació d’una teula (tegula) característica d’aquell període, apareguda durant l’enderroc parcial d’un edifici.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers