Cabassers entra de ple al debat acadèmic per la ubicació d’un monestir visigot

Cap a l’any 586 d.C., el cronista i posterior bisbe de Girona Joan de Biclaro va fundar un monestir a un lloc que tenia aquest nom. Isidorus Hispalensis, bisbe, més conegut com sant Isidor de Sevilla, va compondre a principis del segle VII una obra titulada De Uiris Illustribus, on donava raó dels personatges destacats de la seva època. De fet, sabem per ell que Joan de Biclaro va fundar aquell monestir. En paraules de sant Isidor:

XXXI. Iohannes, Gernundensis ecclesiae episcopus, natione Gothus, prouinciae Lusitaniae Scallabi natus. Hic, cum esset adolescens, Constantinopolim perrexit, ibique graeca et latina eruditione nutritus, septimo demum anno in Hispanias reuersus est, eodem tempore, quo incitante Leouigildo rege, arriana feruebat insania. Hunc supradictum rex, cum ad nefandae haeresis credulitatem compelleret, et hic omnio resisteret, exilio trusus, Barcinona relegatus, per decem annos multas insidias et persecutiones ab arrianis perpessus est.
Qui postea condidit monsaterium quod nunc Biclaro dicitur, ubi congregata monachorum societate, scripsit regulam ipsi monasterio profuturam, sed et cunctis Deum timentibus satis necessariam. Addidit et in libro Chronicorum ab anno primo Iustini iunioris principatus usque in annus octauum Mauricii principis Romanorum, et quartum Recharedi regis annum, historico compositoque sermone ualde utilem historiam. Et multa alia scribere dicitur, quae ad nostram notitiam non peruenerunt.

Del text cal destacar la frase “qui postea condidit monasterium quod nunc Biclaro dicitur”. és a dir: “el qual (referint-se a Joan) posteriorment va fundar un monestir que ara es diu Biclaro”. No hi ha hagut mai acord sobre la identificació d’aquest lloc anomenat Biclaro on Joan va fundar el seu monestir. Al llarg de la història, s’han proposat hipòtesis per a identificar-lo amb Vallclara (Conca de Barberà), Guissona, Béjar (Salamanca) i, des de fa un temps, Cabassers. La hipòtesi que defensa la identificació de Biclaro amb Cabassers es va presentar el 21 de desembre del 2019, i en podeu recuperar un breu resum en aquest article, o bé la podeu llegir més extensament en aquesta pàgina web.

L’abril del 2020, els arqueòlegs Rafael Barroso, Jorge Morín i Isabel M. Sánchez publicaven una monografia sobre el rebel Hermenegild, titulada Hermenegildvs Rex. Príncipe, usurpador y mártir. El llibre fa un repàs a la figura del fill de Leovigild, que es declarà en rebel·lió contra el seu pare després d’haver-se convertit de l’arrianisme al catolicisme, fet que l’acabaria portant a la mort per decapitació a Tarraco, i cosa que el convertiria en màrtir i sant (la seva festa se celebra el 13 d’abril, data de la seva execució). Aquesta obra incorpora una addenda, entre les pàgines 172 i 201, on els autors es fan ressò de la hipòtesi d’identificació de Biclaro amb Cabassers, i la intenten rebatre, per a acabar reconeixent que “la localización exacta del monasterio Biclarense no debe considerarse en absoluto una cuestión cerrada, sino un asunto que la investigación arqueolóigca tiene aún pendiente de dilucidar”. Un dels punts més discutit és la cronologia dels relleus descontextualitzats que es poden apreciar a la cantonada entre el carrer Major i el carrer Penedès, que il·lustra aquest article.

De fet, una simple cerca a internet mostra fins a quin punt la hipòtesi que identifica Biclaro amb l’actual Cabassers ha tingut acceptació. Per exemple, a la Viquipèdia, a Monestirs de Catalunya, i fins i tot la revista Muy Interesante se’n va fer ressò. Que els prestigiosos arqueòlegs Barroso, Morín i Sánchez hagin entrat al debat intentant refutar la hipòtesi, mostra fins a quin punt és coherent. En ciència, les hipòtesis se sostenen amb indicis, i es miren de confirmar o refutar amb evidències. També es poden replicar quan hom creu que té indicis que poden apuntar cap a una altra direcció, però, definitivament, només l’arqueologia podrà aclarir aquest assumpte del tot. De moment, Cabassers ha entrat al debat acadèmic per la identificació de Biclaro. Properament es publicarà una extensa obra en un volum imprès, que ampliarà els indicis que avalen aquesta identificació de Biclaro amb Cabassers.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers