Identifiquen una teula d’època romana

El Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara ha publicat al seu butlletí una informació sorprenent: han identificat una teula d’època romana que va aparèixer l’any 2007, durant les obres d’enderroc de la casa de l’abadia. La peça va ser inventariada aquell mateix any: se’n van prendre les mides i se’n van fer fotografies, però no es va identificar. Ara, revisant les fitxes de l’Inventari arquitectònic i arqueològic de Cabassers, han pogut identificar la teula romana, gràcies a comparatives amb altres peces d’aquella època.

La teula va sortir de l’enderroc d’una paret de tàpia, reutilitzada com a material d’emplenament. Això fa que la peça estigui descontextualitzada i que no se’n conegui la procedència, però aquest tipus de teules s’utilitzaven tant per a fer les cobertes dels edificis com per a construir tombes humils.

Aquesta és la primera evidència arqueològica que apuntaria que Cabassers ja existiria durant l’època de l’Imperi Romà. Pels volts de Nadal, Santa Maria de Vallclara presentarà els resultats preliminars d’una investigació que està duent a terme i que pot ampliar el coneixement del passat del poble fins, com a mínim, el segle VI.

Teules romanes (tegulae, les rectangulars i planes; i imbrices, les corvades) conservades al Musée archéologique de Feurs (Loire), França, molt similars a la localitzada a Cabassers
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers