Per Albert Prats – historialdecaigudes.tkaprats3d.com

Ja fa més de 2 anys que E-Ports va arribar amb força a la nostra població. Durant tots aquests mesos hem experimentat una substancial millora de les comunicacions, al mateix temps que l’empresa tortosina s’ha posicionat com el competidor que ha aconseguit desbancar el monopoli històric de Movistar a Cabassers. Ja durant les primeres setmanes es van fer amb una bona porció del pastís dels potencials clients, fet que no ha parat de créixer fins avui.


Actualment gaudim de la millor connexió a internet (sense fibra) del Priorat, gaudim de les bondats d’una de les tecnologies més avançades de radioenllaç wifi gràcies a Ubiquiti Networks, utilitzada actualment per la majoria de connexions terrestres sense fils a les zones més inaccessibles per les infraestructures tradicionals a escala mundial. Les velocitats de baixada i pujada són més que suficients per a la majoria d’usuaris actualment. En
concret E-Ports arriba a Cabassers amb velocitats superiors a 60 Mb de baixada i 12 Mb de pujada, a un preu molt competitiu.


No podem negar que aquesta empresa ha fet un bé pel futur de tots els habitants del poble, i ha aconseguit trencar la històrica bretxa digital que hem estat patint durant dècades. Últimament però, ens hem adonat que la connexió ha patit certa desmillora, que ha estat agreujada durant les últimes setmanes. Potser la major part dels clients no han estat conscients del problema, però la veritat és que hi ha un apartat que forma part de la configuració de la puntuació màxima de qualitat que pot
tindre una anàlisi de xarxa, que ha perdut la seva solidesa en comparació als mesos anteriors. I aquesta no és altra que el PING.

Potser en fer un test de velocitat a speedtest.net us trobeu amb un resultat similar al següent:

Com podeu comprovar, el test està mostrant un resultat mereixedor de ser fotografiat, tenint en compte que estem perduts al Montsant. Vist des d’aquest punt de vista sembla que no hi hagi res que estigui funcionant malament, però hem de tenir en compte que aquest test fa un càlcul del PING a partir d’un sol paquet de dades, enviat a un servidor i retornat al seu emissor, i per tant no podem determinar que existeixi cap problema només amb un sol test de velocitat.

Per a sortir de dubtes i comprovar si realment estem tenint un problema amb el PING, utilitzarem el CMD (a Windows) i escriurem la comanda següent:

ping (domini) -t

Exemple: ping google.com -t

D’aquesta manera fem que el nostre ordinador enviï un paquet de dades cada segon als servidors de Google, i que aquests ens els tornin, per comprovar paquet a paquet, quin és l’estat de la nostra xarxa.

Hem fet aquesta prova durant 266 segons, per tant s’han enviat 266 paquets d’informació, dels quals 14 s’han perdut pel ciberespai i 252 han aconseguit tornar al punt de sortida; per tant, d’entrada ja hem perdut un 5% de la informació. Si ens fixem en la quantitat de paquets que han aconseguit tornar al nostre ordinador, podem veure que alguns tardaven 15 ms (mil·lisegons) en fer el recorregut físic entre els servidors de Google i el nostre ordinador. El problema és que no tots els paquets d’informació tardaven aquesta quantitat de temps, i la disparitat que hi ha entre uns i altres: 20 ms, 333 ms, 253ms, 50ms, etc.

Amb aquestes dades podem determinar que la nostra connexió actual és inestable per algun motiu que encara desconeixem. Una connexió estable i ideal hauria de mantenir certa regularitat de temps entre un paquet i un altre, amb diferències acceptables de 5 o 10 ms.

Per descartar que aquest problema no sigui a causa de les hores punta de connexió, hem repetit el mateix experiment en diferents hores del dia, i en tots els casos els resultats han estat molt similars.

I ara et deus estar preguntant…

I a mi això com em pot afectar i que puc experimentar?

Doncs la veritat és que no és un problema greu, si no és que utilitzis serveis com ara les trucades o videotrucades de WhatsApp, Skype, Telegram, etc. També és un problema si utilitzes serveis de streaming com ara Google Stadia, o si simplement vols gaudir d’una partida en xarxa en condicions amb videojocs d’acció en temps real, on els temps que els paquets tarden a fer aquest recorregut són crucials.

Si estàs mantenint una trucada o videotrucada, pots experimentar petits talls de vídeo i/o veu, que poden fer que l’experiència d’usuari no sigui l’òptima, o fins i tot fer inviable seguir amb la trucada.

Amb els serveis de streaming de control remot, es pot complicar l’ús d’aquestes aplicacions, fent quasi impossible controlar amb fluïdesa les accions de l’usuari. I durant les partides en xarxa, es pot experimentar descoordinació de posició en vers a la resta de jugadors, cosa que provoca que sigui impossible utilitzar el servei.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!