La web Dades Obertes de Catalunya incorpora una base de dades anomenada “Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya“, que classifica els pacients com a confirmats per test ràpid, per prova PCR, per prova ELISA. També incorpora dues categories més: els diagnosticats per epidemiològic i els casos sospitosos.

Nord.cab s’ha fet ressò de les dades d’aquesta base referents a Cabassers i al Priorat en diverses ocasions al llarg de l’emergència de salut pública que estem vivint, i últimament s’ha obert el debat sobre si els casos classificats com a sospitosos (tots els diagnosticats a Cabassers fins ara) poden ser considerats com a malalts de Covid-19 o no. Segons alguns professionals de la salut consultats, des de mitjans de maig es fan proves PCR a qualsevol persona que presenti símptomes de la malaltia, i per tant ja no hi hauria d’haver casos classificats com a sospitosos: si el resultat del PCR és negatiu el cas no s’hauria d’incloure a la base de dades, i si és positiu s’hi hauria d’especificar.

Davant dels dubtes, vam realitzar la consulta directament a l’administració, mitjançant la web de Govern Obert i Transparència, formulada en aquests termes:

Benvolguts, voldria una ampliació d’informació sobre el Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya que publica Dades Obertes de Catalunya. En concret, m’interessaria poder aclarir els següents punts:
1- Si s’actualitza el resultat de les proves fetes als mateixos pacients. Per exemple, si un test ràpid dóna positiu, i una prova PCR negatiu, es rectifica el resultat a l’hora de publicar el cas?
2- En el cas dels pacients sospitosos de patir la malaltia Covid-19, diagnosticats per simptomatologia, voldria saber:
a) Si des del 15 de maig se’ls fan proves PCR
b) En cas que sigui així, si s’actualitza el seu estat a la base de dades
c) En cas que es facin proves PCR als casos sospitosos, per quin criteri es mantenen a una base de dades anomenada “Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya” els casos classificats com a sospitosos i no s’actualitza amb el resultat de la prova, ja sigui positiu o negatiu.
Moltes gràcies per la vostra atenció.

La resposta va ser genèrica i no aclareix cap de les preguntes:

El sistema de salut de Catalunya facilita informació numèrica, descriptiva i actualitzada sobre l’estat i l’evolució de la pandèmia de COVID-19 arreu del territori. Us informem que podeu trobar la informació actualitzada a la pàgina web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
Per a la resolució de dubtes respecte a les dades COVID-19, el Departament de Salut ha activat l’adreça de correu electrònic   dadesobertes_slt@gencat.cat  des de la qual us podran donar resposta. També podeu consultar les següents pàgines web on trobareu la resposta a les preguntes més freqüents de la ciutadania sobre el SARS-CoV-2: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici Atentament, Gerència de Gestió Ciutadana Servei Català de la Salut Departament de Salut

El dia 13 de juny es va repetir la consulta al correu facilitat anteriorment, però no s’ha rebut resposta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!