Entra en vigor l’horari d’estiu per a la recollida selectiva de les escombraries

A partir d’avui la recollida selectiva d’escombraries es farà segons l’horari d’estiu, que amplia el servei a dilluns, dimecres i divendres. Les fraccions es retiraran segons aquest esquema:

Dilluns:
Rebuig
Orgànica
Envasos
Paper i cartró

Dimecres:
Rebuig
Orgànica
Vidre

Divendres;
Rebuig
Orgànica
Envasos
Paper i cartró

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!