L’ús de mascareta serà obligatori a partir de demà

El BOE d’avui publica la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Segons disposa aquesta ordre del ministeri de Sanitat, serà obligatori portar mascareta per a qualsevol persona de sis anys endavant al carrer, en espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres. També es recomana l’ús de mascaretes per a la canalla d’entre tres i cinc anys.

Queden exemptes d’usar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar pel seu ús, i aquelles que presentin problemes de salut o discapacitat incompatibles amb les mascaretes. Tampoc no s’exigirà utilitzar mascareta amb activitats incompatibles, com consumir aliments i begudes, o per curcimstàncies de causa de força major o situació de necessitat.

La disposició especifica que per a donar compliment a l’ordre es podrà utilitzar qualsevol tipus de mascareta, preferiblement higiènica o quirúrgica.

Aquesta norma entra en vigor demà, i serà efectiva mentre duri l’estat d’alarma.

BOE-A-2020-5142

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!