Novetats al BOE: s’amplia el radi per a fer esport o passejar a tot el terme municipal

A mesura com avancen les fases de la desescalada, es van introduint novetats, Aquest matí el BOE ha publicat la Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior.

De totes les disposicions que incorpora aquesta nova norma, a Cabassers només ens afecta l’ampliació del radi per a fer esport o passejar, que passa d’un quilòmetre a tot el terme municipal. L’article 3.3 d’aquesta ordre, que es refereix a la pàrctica d’esport, diu literalment que “se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia”.

És a dir, a partir d’avui es pot anar a qualsevol punt del terme municipal passejant per partida doble: perquè Cabassers té terme, i perquè tot ell queda dintre del radi de 5 km. La norma també es pot interpretar de manera que permet anar passejant fins a 5 km de distància, encara que se surti del terme municipal i sempre i quant no es travessi la frontera de l’àmbit territorial al qual s’aplica la fase de desescalada. Això faria possible anar a peu fins a la Vilella Baixa, la Vilella Alta o la Figuera, ja que compartim amb aquests pobles veïns regió sanitària (Camp de Tarragona), però en canvi impediria anar a la Bisbal o a Margalef, ja que pertanyen a una regió sanitària diferent de la nostra, la de Terres de l’Ebre.

Si voleu consultar l’ordre completa del ministeri de Sanitat, ho podeu fer directament aquí:

BOE-A-2020-5218

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!