El Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara cerca unes cròniques de Delfí Navàs

El Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara ha conegut l’existència d’una Hoja Dominical editada a Reus per la Impremta Catòlica a principis del segle XX, gràcies a la generositat de Josep Maria Sabaté Guiamet (Llorencet). La fulla, que es reprodueix al davall d’aquestes línies, sembla ser que era genèrica per a la distribució a diverses parròquies, però a Cabassers hi arribava una edició pròpia, que incorporava a l’última pàgina una crònica local. L’autor d’aquestes cròniques seria Delfí Navàs, que el 1918 faria imprimir la seva Descripció histórica, física y política de Cabacés a la mateixa impremta que editava la Hoja.

L’exemplar que es reprodueix és el número 73, de 18 de febrer de 1917, i al dors dóna notícies meteorològiques, així com extractes del moviment sagramental de matrimonis, batejos i defuncions. També parla dels tràmits realitzats a través del diputat Josep Nicolau per a aconseguir que el traçat de la carretera passés per Cabassers, i no enllaçant la Calçada amb el Coll de la Torre, com preveia el projecte.

Degut a la singularitat d’aquestes cròniques que incorpora la Hoja Dominical, el Centre d’Estudis demana la col·laboració ciutadana per a mirar de localitzar el major nombre possible de números d’aquesta publicació. Qui pugui aportar informació, es pot posar en contacte amb Santa Maria de Vallclara utilitzant aquest formulari. Pretenen digitalitzar els exemplars que es localitzin per a estudiar-los.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!