El mapa de cultius de Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va iniciar l’any 2015 la publicació del mapa de cultius de Catalunya amb origen DUN.

La DUN (Declaració anual que han de fer els titulars de totes les explotacions agràries) és l’eina per a realitzar la/es declaracions de les explotacions agràries a Catalunya. S’utilitza també per a sol·licitar ajuts i per a dur a terme determinats tràmits amb el Departament de forma integrada.

En el mapa de cultius apareix georeferenciats els productes declarats a la DUN amb referència Sistema d’Informació Geogràfica d’identificació de Parcel·les Agrícoles – SIGPAC. També conté informació sobre el grup de cultiu al qual pertany el producte (cereal, cítric, fruita dolça…) i el sistema d’explotació (secà o regadiu). A més, des de l’any 2021 s’inclou la informació de la varietat del cultiu declarada, el tipus de sistema de regadiu (per inundació, aspersió…,), i la informació del segon producte quan aquest ha estat declarat a la DUN.

Les dades de Cabassers mostren aquest mosaic, format primordialment per olivera (color verd) i algunes zones de vinya (color lila):

Podeu consultar les dades mitjançant els següents visors de mapes:

Visor corporatiu de la Generalitat de Catalunya
Visor de Dades Obertes

image_pdfPDFimage_printImpressió
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers