Cabassers pot ser energèticament autosuficient i excedentari amb fotovoltaica urbana

L’estudi Determinació del potencial d’autoabastiment elèctric dels municipis de la demarcació de Tarragona a partir d’energia fotovoltaica i eòlica instal·lada en entorns urbans, fet pel Departament de Geografia de la URV, conclou que Cabassers pot ser energèticament autosuficient i excedentari amb la producció d’electricitat mitjançant instal·lacions fotovoltaiques en cobertes urbanes.

L’estudi estima que amb 4.306 plaques fotovoltaiques instal·lades a les taulades del poble, que ocuparien una superfície de 0,86 hectàrees, es poden produir 2,65 GWh anuals. El consum per any del període 2013-2020 l’estableix en 0,67 GWh, de manera que hi hauria un excedent de producció, un cop restat l’autoconsum, d’1,99 GWh.

El cost de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques es presenta per capítols a l’estudi, segons sigui per a autoconsum total, domèstic o per a explotació de l’excedent:

Autoconsum total: 1.082 plaques, 0,22 ha, 0,38 MW, 459.875€ de cost (1.523€/habitant).
Autoconsum domèstic: 568 plaques, 0,11ha, 0,20 MW, 241.258€ de cost (799€/habitant)
Explotació d’excedent: 3.223 plaques, 0,64 ha, 1,13 MW, 1.370.175 € de cost (4.537€/habitant). En aquesta darrera opció, com que contempla el negoci, preveu in ingrés brut anual de 222.394€, amb un retorn de 736€ per càpita i any, i una amortització de la inversió en 6,2 anys.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers