27 de setembre de 2021

nord.cab

El portal de notícies de Cabassers. Revista Nord. Fundada el 1998

Les ordinacions de la Bisbal de Falset de 1624 i 1695

S’ha reeditat l’estudi i transcripció de les ordinacions de la Bisbal de Falset de 1624 i 1695, publicades per primer cop el 2009. La nova edició incorpora la reproducció en color del document estudiat, i també inclou millores en la paginació de la transcripció. Aquestes ordinacions formaven part del corpus de dret local de la Baronia de Cabassers, i regulaven la vida quotidiana del municipi on regien. Aquesta segona edició apareix amb un pròleg de Vicenç Biete (1921-2015), que l’historiador redactà el 2002, set anys abans que es publiqués el llibre en primera edició, i que per una errada no s’hi incorporà.

Les ordinacions de la Bisbal de Falset es divideixen en dos compendis; el primer, datat el 1624, conté el corpus major de disposicions, i el segon, del 1695, és una actualització i complement al primer, amb la incorporació de noves regulacions que s’havien vist necessàries amb el pas dels anys. El codi bisbalenc es basa en les ordinacions de Cabassers, avui perdudes, però tenim aquesta certesa perquè la introducció a les ordinacions del 1624 diu explícitament que les disposicions estan “tretes les més de l’original de Cabasés”. Per tant, les ordinacions cabasseroles no devien ser gaire diferents de les de la Bisbal, i aquest “original de Cabasés” es podria datar com a no posterior al segle XV, a partir de l’anàlisi d’algunes disposicions incorporades al codi de la Bisbal que, al segle XVII, quan es redactà, ja estarien en desús.

En aquest enllaç hi trobareu més informació d’aquesta segona edició, corregida i augmentada.

Dues pàgines del manuscrit de les ordinacions de la Bisbal, del 1624 (Arxiu Ardèvol, la Bisbal de Falset)
nord.cab