El “cas del Patiet” acaba omplint una llacuna de fa 708 anys

Gir inesperat al “cas del Patiet”. El que va començar com un succés sense importància en aquell lloc, amb repercussió nacional a causa del programa d’humor Està Passant de TV3, que s’hi va fixar i va difondre la notícia, ha acabat completant una llacuna en una recerca històrica.

El 2009 el medievalista Juan Manuel del Estal publicava el treball El itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), editat com a número 47 de la col·lecció “Fuentes históricas aragonesas”, de la Institución Fernando el Católico (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Podeu consultar aquest treball, en format d’e-book, en aquest enllaç. A la pàgina 448 del llibre, efectivament, es registra l’estada de Jaume Ii a la cartoixa de Scala Dei el dia 7 de juliol de 1313, i l’endemà, 8 de juliol, no es fa constar cap ubicació perquè es desconeixia on havia estat el rei.

Arran de la publicació de l’article “El rei que va passar pel Patiet” a nord.cab, el professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB, Ramon Sarobe, ha confirmat via Twitter que l’estada de Jaume II a Cabassers el 8 de juliol de 1313 era desconeguda, després de llegir l’aportació feta pel portal.

El document que confirma aquest fet (Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Cancelleria, Reg. 210, fol 65v) va ser localitzat pel membre del centre d’estudis Santa Maria de Vallclara Josep Ramon Miró. El fet que el Patiet hagi tingut certa repercussió mediàtica des de fa un parell de setmanes ens ha dut, avui, a publicar un fet que consideràvem curiós, sense imaginar-nos que acabaria completant l’itinerari del juliol de 1313 de Jaume II.

El que va començar com una gracieta humorística ha acabat posant un granet de sorra a un rigorosíssim estudi històric avalat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Les coses, preses amb bon sentit de l’humor, sempre són més profitoses que preses amb cara de pomes ràncies, com s’acaba de veure.

Si l’1 de maig no hi hagués hagut un accident al Patiet, si no haguéssim publicat la notícia, i si l’Està Passant no n’hagués parlat, avui no hauríem publicat el document sobre l’estada a Cabassers de Jaume II localitzat per Josep Ramon Miró, perquè el Patiet no interessaria a ningú; Ramon Sarobe no l’hauria llegit, i el 8 de juliol de 1313 continuaria essent un espai en blanc a l’estudi sobre l’itinerari del rei. I tot va començar rient.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers