Foto: Albert Prats.

Les pluges de la nit passada, que han acumulat una precipitació de més de 25 litres/m2, han provocat el despreniment de part d’una petita llenca de roca de conglomerat sobre el camí nou de la Foia. L’incident s’ha produït just abans d’arribar al coll que porta cap a la fondalada de l’ermita, i si bé no impedeix el pas de vehicles, sí que dificulta el trànsit.

nord.cab