Engatar-se al carrer se sancionarà amb una multa d’entre 3.001 i 15.000 €

Avui entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/1905/2020 del Departament de Salut, que prohibeix consumir begudes alcohòliques a la via pública i a llocs de concurrència pública (excepte els habilitats) a tota Catalunya. Aquesta “Llei Seca” arriba després del tancament de tots els locals d’oci nocturn per a frenar l’expansió del virus SARS-CoV-2, que provoca la malaltia COVID-19.

La sanció mínima per als infractors és de 3.001€, i la màxima de 15.000€.

La competència regulatòria d’aquestes activitats pertany als ajuntaments, que les tipifiquen mitjançant les seves ordenances municipals. Tanmateix, i atenent al cas que no tots els ajuntaments tenen aquesta activitat regulada, el Departament de Salut fa extensible a tot el territori català la norma de prohibició “en defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli”. També recau sobre els ajuntaments la responsabilitat de vigilància, inspecció i control per a fer complir aquesta norma i sancionar els infractors.

La mesura té una durada de 15 dies, revisable. A continuació podeu consultar el text íntegre de la Resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui:

1806946

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!