Fuita d’aigua al carrer de Sant Miquel

El subministrament d’aigua al carrer de Sant Miquel està interromput per una fuita a la canonada general. Com es pot apreciar al vídeo que s’adjunta, l’aigua brolla del terra just al centre del carrer. El carrer quedarà tallat per a poder dur a terme la reparació.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!