Resum de les interrupcions de serveis del 2019

Segons la web historialdecaigudes.tk, que monitoritza les interrupcions del subministrament elèctric i de comunicacions a Cabassers, el 2019 s’han registrat 15 incidències amb Endesa, que ha suposat els mateixos talls de llum de durada diversa. Movistar ha patit onze talls, tant a les línies mòbils com fixes, i finalment, e-Ports ha suportat 17 incidències que han afectat la connectivitat de veu i dades.

Les interrupcions de més durada han estat les de Movistar dels dies 5 i 6 d’agost (més de 24h sense servei); 25 i 26 de setembre (15 hores sense servei); i 23 i 24 d’octubre (més de 12 hores sense servei).

Els mesos amb més interrupcions dels serveis monitoritzats van ser el gener (10 talls) i el novembre (9 talls).

Per hores sense servei durant l’any 2019, els totals són aquests:

Movistar: 58 h 8 m
Eports: 13 h 19 m
Endesa: 6h 47 m

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!