La Societat Unió presenta un balanç econòmic amb superàvit

Ahir diumenge la Societat Unió va presentar un balanç de situació econòmica a 30 de setembre de 2019, durant l’assemblea general extraordinària que va celebrar. El període es tanca amb un superàvit de 982,80€ i un remanent de gairebé 11.000€, entre comptes corrents (10.227,80€) i efectiu guardat a la caixa forta de l’entitat (767,50€).

La Junta va explicar els canvis de personal que hi ha hagut durant aquest any, ja que els treballadors del bar i el secretari van plegar, i van ser substituïts per altres persones. El personal suposa un cost d’uns 2.400€ al mes, sumant sous, seguretat social i impostos.

Es va destacar també que els drets de visionat del futbol amb Movistar Plus costen 395€/mes, i es va exposar el sistema que s’aplica al lloguer de les sales dels locals per a esdeveniments privats: els socis abonen una fiança de 15€, que els és retornada si les sales es deixen netes quan s’han acabat d’utilitzar, i que no es torna si han quedat brutes, per a pagar el cost de la neteja. Els no socis, a més de la fiança de 15€ amb les mateixes condicions dels socis, també abonen 15€ en concepte de lloguer.

El sistema, en ser nou, presenta algunes mancances, i hi va haver queixes en aquest sentit per part de la Junta Parroquial, a qui no es va retornar la fiança del lloguer de sales d’un sopar que hi van fer per un malentès: acabada la festa, van tornar les claus de les sales, amb la intenció de fer la neteja l’endemà, i quan s’hi van presentar van trobar que ja estava tot net. Per tant, no se’ls van retornar els 15€ de fiança, ja que la persona encarregada de fer la neteja, sense saber-ho, se’ls havia avançat. La Junta de la Societat es va comprometre a millorar el sistema de notificacions que acompanya les condicions del lloguer i les fiances. Per a evitar la repetició de casos similars, va dir que a partir d’ara coordinaria millor la comunicació amb els usuaris per a establir una hora concreta com a límit per a fer la neteja l’endemà de l’ús de les sales, i evitar així que el personal netegés res abans d’aquesta hora, donant temps als usuaris de deixar les instal·lacions netes per a recuperar la fiança.

Alguns socis també van demanar que els lavabos de la planta baixa s’obrissin durant les projeccions de cinema.

Com a curiositats del balanç econòmic presentat, cal destacar els més de 21.000€ cobrats amb targeta a la barra, els més de 28.000€ de tabac venuts, i els més de 2.000€ en comissions de Loteria de Catalunya.

L’informe econòmic íntegre que va presentar la Junta:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!