El Senat pregunta al Govern espanyol per dos projectes d’energia neta presentats per l’Ajuntament

El Senat va tramitar a finals de desembre dues preguntes escrites del senador del Grup Parlamentari Esquerra Republicana – Euskal Herria Bildu, Josep Rufà. Als escrits, el senador pregunta per l’estat de tramitació de dos projectes d’energia neta presentats per l’Ajuntament de Cabassers dintre del marc del Programa DUS 5000, finançat amb fons Next Generation.

L’objectiu del programa DUS 5000 és donar un impuls al desenvolupament urbà sostenible als municipis amb problemes demogràfics, mitjançant actuacions de projectes singulars d’energia neta, com projectes d’eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes i, particularment, de l’autoconsum, i també de mobilitat sostenible. Tot això per a facilitar el canvi modal i garantint la participació dels municipis en el desplegament de la infraestructura de recàrrega i d’impuls del vehicle elèctric, incloent mesures d’estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica mitjançant la millora de l’enllumenat públic.

El Programa DUS 5000 té una dotació pressupostària inicial de 675 milions d’euros i rep finançament del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, ja que està inclòs al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’Ajuntament de Cabassers va presentar dis projectes integrals d’energia neta: un amb un cost de 2.213.553,25€, i un altre amb un cost d’1.626.014,42€, amb dues subvencions sol·licitades del mateix import. El Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va informar el 31 de març de 2022 que les sol·licituds de l’Ajuntament de Cabassers s’havien cursat adequadament per a la participació al programa d’ajudes per a inversions d’aquest tipus, i que el 31/03/2022 es trobaven pendents d’avaluació.

Davant les dificultats de finançament anunciades pel Govern espanyol per a aquest tipus de projectes, el senador Rufà va preguntar al Govern en quina fase administrativa es troben els expedients de Cabassers. També demanava si el Ministeri informaria sobre el seu estat abans d’acabar el 2022, però a data d’avui les preguntes encara no han rebut resposta. El Govern espanyol té temps per a respondre fins el dia 25 d’aquest mes. Podeu veure les preguntes del senador Rufà a la pàgina web del Senat, aquí i aquí.

image_pdfPDFimage_printImpressió
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers