Per segon dia consecutiu, l’índex de risc de rebrot (iEPG) de Cabassers experimenta una davallada significativa: les dades d’ahir, corresponents al 26 d’octubre, mostraven 527,15 punts; les d’avui, en canvi, que corresponen al dia 27, marquen un índex de 426,44 punts. Aquesta és la segona baixada consecutiva de més de 100 punts, des del màxim registrat els dies 25 i 26 d’octubre, de 632,58 punts.

L’evolució, en xifres, de l’índex de risc local des del 19 d’octubre ha estat així:

19/10/2020, 52,71
20/10/2020, 105,43
21/10/2020, 158,14
22/10/2020, 158,14
23/10/2020, 527,15
24/10/2020, 632,58
25/10/2020, 632,58
26/10/2020, 527,15
27/10/2020, 426,44

Podreu trobar aquestes dades representades gràficament a la imatge que encapçala aquesta informació.

L’índex mostra encara un risc preocupant, ja que a partir dels 200 punts l’indicador es considera molt alt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!