El salconduit que va ser necessari portar durant els mesos de confinament per tal d’anar a treballar o sortir de casa per altres causes justificades, torna a ser obligatori per a moure’s durant les hores de toc de queda, entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.

Hi ha nou supòsits que avalen el trànsit nocturn:

  1. Desplaçament professional, o de personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials sanitaris i socials.
  2. Cura de mascotes i animals de companyia (en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores).
  3. Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  4. Assistència sanitària d’urgència, adquisició de productes farmacèutic per raons d’urgència (la més propera al domicili) i assistència veterinària urgent.
  5. Desplaçament per anar i tornar de treballar, i aquells derivats del propi treball.
  6. Retorn al lloc de residència habitual.
  7. Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  8. Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
  9. Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Caldrà fer constar també les adreces d’origen i destinació, a banda de la causa que motivi la sortida. Podeu emplenar i descarregar el salconduit mitjançant aquesta pàgina web:

https://certificatdes.confinapp.cat/#/

nord.cab