Substitueixen una de les últimes canonades de plom del subministrament d’aigua

Aquest matí s’està realitzant una operació sobre el sistema de subministrament d’aigua potable de la Plaça del Dr. Seró. L’obra es fa per a substituir una de les últimes canonades de plom que queden a la xarxa, que subministra a les cases dels Perxes. Si bé la canonada general és de plàstic, les secundàries que subministren a aquestes cases encara contenen plom. Aquest metall pot produir una intoxicació crònica anomenada saturnisme, si bé la capa de calç que es forma a l’interior de les canonades d’aquest metall fa que l’enverinament per aquest conducte sigui poc probable. De totes maneres, la substitució d’aquests conductes eliminarà definitivament el risc.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!