El tram de carrer Major, des de darrera de l’ermita de Sant Joan i fins al carrer Nonàs, està tallat per la reparació del paviment. El terra es trobava en molt mal estat per desgast i erosió, fins al punt que l’encimentat s’havia arrencat i s’hi veien clots. Aquest matí s’hi ha fet una reparació provisional, a l’espera de la renovació total del tram de carrer.

nord.cab