Durant la guerra civil espanyola, organitzacions polítiques, sindicals, partits, unitats militars, etc, van emetre un […]