L’Ajuntament ofereix una plaça de secretari interventor

Un anunci publicat avui al tauler electrònic de l’Ajuntament fa saber que la plaça de secretari inverventor quedarà vacant a partir del 17 de juny. Poden optar al lloc de treball (en agrupació amb la Vilella Baixa) els funcionaris de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala. Els aspirants poden presentar la seva sol·licitud fins el 27 de maig al registre de l’Ajuntament, de forma presencial o per via electrònica.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers