La Plataforma de serveis de contractació pública publica la licitació del pou

La Plataforma de serveis de contractació pública va publicar ahir la licitació de la construcció del pou amb caseta al paratge de la Bargallona. El valor estimat del contracte és de 91.343,79€ més IVA (110.525,99€). Les empreses interessades poden presentar ofertes fins el 10/06/2024 a les 00:00h.

Ara el pou de sondeig ja està finalitzat i cal conduir l’aigua fins al dipòsit municipal. Tal com es pot llegir al document d’aprovació de l’expedient que s’incorpora a l’anunci l’adjudicació del contracte, l’obra no podrà realitzar-se fins que s’hagin complert aquestes condicions prèvies:

L’aprovació definitiva del Projecte d’obra.
L’adquisició del terreny on s’ubicarà el pou mitjançant la tramitació de l’ expedient d’expropiació.
L’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 02/2024 mitjançant crèdit extraordinari.

Això és així perquè aquests tràmits, tot i estar aprovats pel ple, han de passar per un període d’exposició al públic que encara no ha finalitzat, i l’expedient d’expropiació del terreny té també un curs que cal resoldre abans de començar la construcció.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers