L’Ordre del Ministeri de la Governació de la República per a construir les escoles de Cabassers

En ocasions anteriors hem parlat de la construcció de l’edifici de les escoles i de la seva posada en funcionament, la dècada de 1930. Fins ara coneixíem els plànols de l’edifici (signats el dia 01/11/1931), una visita que hi va fer el 1935 l’escriptora Carme Ferrer de Llecha abans que la instal·lació entrés en funcionament, i un article de queixa publicat al quinzenal Priorat l’octubre de 1935 perquè les escoles encara nos ‘havien inaugurat.

Ara podem aportar l’Ordre del Ministerio de la Governació de la República per a construir l’edifici, signada pel “Director general de Primera enseñanza”, Domingo Barnes, i publicada a la Gaceta de Madrid (antecedent del BOE) núm. 4, de 4 de gener de 1933, pàg. 81:

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers