BOPT: Projecte de construcció d’un nou pou amb caseta al pol. 10, parc. 123. Aprovació inicial

Projecte de construcció d’un nou pou amb caseta al pol. 10, parc. 123. Aprovació inicial.

Resum:

Per Decret d’Alcaldia número 2024-0000037 de data 18 de març de 2024 s’ha aprovat inicialment el projecte “Construcció d’un nou pou amb caseta al polígon 10, parcel·la 123 de Cabacés”, redactat per Ot Carol de Blas, dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat, amb un pressupost d’execució de 110.525,99€.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers