La coral Cantacors debutarà el 4 de febrer

La coral de Cabassers finalment ha escollit un nom: Cantacors. Recorda la serra que tenim davant del poble i que ens guarda del vent de l’est, Cantacorbs. El primer assaig el van fer el 7 d’octubre, i des de llavors n’han fet 10, amb 41 cantaires.

Per a posar nom a la coral es van recollir 67 propostes, que després d’un procés de primàries van quedar concentrades en sis noms: Aubereda, Cantacorbs, Cantacors, Montsant, Olivera, Veus del Montsant. De les sis opcions va guanyar “Cantacors”, que ara és el nom de la coral.

La Serra de Cantacorbs (en la que s’inspira el nom de la coral) es va formar fa uns 230 milions d’anys, durant la era mesozoica, concretament al triàsic. El periode de formació de coneix amb el nom de Muschelkalk i és molt més antiga que el Montsant. Seria un testimoni de l’antiga serralada cataloano-balear des de la qual baixaven cabalosos rius cap a la depressió de l’Ebre, que era un mar interior.

Els cantaires tenen una web on comparteixen de manera privada els materials pels assajos, coralcantacors.cab. La primera actuació de la coral el diumenge dia 4 de febrer, a les 12:45h, a la sala del cinema del Cafè, durant la Festa Major de Cabassers. Interpretaran vuit cançons.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers