L’Ajuntament de Cabassers obre una convocatòria per a contractar un ajudant d’agutzil

El tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Cabassers publica les bases específique sdel procediment de selecció de personal temporal d’un peó de serveis i menteniment per dur a terme tasques de suport a l’agutzil. L’oferta laboral s’emmarca a la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès per a l’any 2023.

La convocatòria ha quedat oberta mitjançant la publicació de les bases. El lloc de treball a cobrir és el d’operari de serveis i manteniment, amb jornada a temps complet, de 40 hores setmanals, i el contracte tindrà una durada de 6 mesos.

Els interessats poden consultar les bases al tauler electrònic de l’Ajuntament.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers