El final de la línia telefònica de coure

El telèfon va arribar tardíssim, com tot, a Cabassers; si bé al setembre de 1919 ja es feren les primeres gestions per a disposar de línia, no va ser fins el 24 de març de 1956 que s’inaugurà el servei telefònic al poble. A la Vilella Baixa, a només set quilòmetres de distància, ja tenien telèfon des de l’abril de 1927, gairebé 30 anys abans que Cabassers.

El 1974 el servei telefònic passà de 7 a 21 abonats, i el 1982 es convertí en automàtic. Fins llavors funcionava mitjançant una centraleta manual, que havia de fer les connexions mitjançant clavilles per establir les conferències. També el 1982, amb el servei automàtic, s’instal·là una cabina telefònica al Sitjar, que fou retirada el 2015, en quedar obsoleta per la proliferació dels telèfons mòbils.

El senyal de telefonia arribava a Cabassers mitjançant cables de coure, procedents de la centraleta de la Viella Baixa. El juny de 2014 un robatori de cable va tenir el poble sense servei més d’una setmana. I des del mes d’octubre d’enguany la línia de cable de coure telefònic torna a estar tallada, entre Gratallops i la Vilella Baixa. Els darrers usuaris del servei amb qui hem parlat, a Cabassers, han rebut mòdems que van per cobertura mòbil. En queden molt pocs que encara rebessin el servei telefònic per coure; la majoria d’usuaris ja fa anar la fibra òptica. Per això el cable de coure que ha subministrat el servei telefònic a la població des de fa seixanta-set anys penja escapçat d’un pal a mig camí de Gratallops, sense cap intenció de la companyia de reparar-lo, perquè ja tot és substituït per la fibra o la cobertura mòbil.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers