El DOGC publica la reorganització de la secretaria dels ajuntaments de Cabassers i la Vilella Baixa

Fins ahir la secretaria dels ajuntaments de Cabassers, la Vilella Alta i la Vilella Baixa era mantinguda en comú i compartida. Atenent al fet que la càrrega de treball s’ha considerat massa elevada per a una sola persona, s’ha dissolt l’agrupació dels tres ajuntaments i se n’ha constituït una de nova entre Cabassers i la Vilella Baixa per a compartir secretari municipal:

RESOLUCIÓ PRE/3793/2023 de dissolució de l’agrupació de municipis per a mantenir en comú un lloc de treball de secretaria.

RESOLUCIÓ PRE/3794/2023 de constitució de l’agrupació de municipis per a mantenir en comú un lloc de treball de secretaria.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers