Procés participatiu del PN de la Serra de Montsant

El Parc Natural de la Serra de Montsant posa en marxa un procés participatiu, per tal de rebre informació rellevant dels veïns dels 11 pobles que l’integren. Després de 20 anys d’existència del parc natural, cal revisar els aspectes essencials de la tasca feta emmarcant les aportacions en les següents temàtiques: ús públic, viure i treballar al Parc, patrimoni natural i cultural i comunicació.

“El Parc t’escolta” pretén obtenir dels diferents agents socials del territori d’influència del parc, informació sobre les diverses dimensions del Parc que es relacionen amb els habitants dels municipis i alhora vol potenciar la participació de la gent del territori i augmentar el vincle entre l’espai natural protegit i l’equip gestor.

El Parc Natural de la Serra de Montsant és un dels espais més singulars de Catalunya. Va ser declarat el 30 d’abril de 2002 pel Parlament de Catalunya, amb una superfície de 9.242 ha amb l’objectiu de protegir els seus valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, respectant el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. Els 9 municipis del Parc que l’envolten representen una població de 2.638 habitants censats (2022).

Objectius del procés participatiu:

Analitzar la percepció que després de vint anys tenen els diferents actors socials vinculats amb el parc. 

Detectar problemàtiques o temes que requereixin consens i treballar en propostes de millora de relació.

Analitzar els canals de comunicació entre el parc i els habitants del territori per saber si són eficaços i òptims i recollir propostes de millora. 

Analitzar com es poden enfortir dinàmiques que millorin el vincle entre el parc i el territori i fer propostes.

Àmbits de les aportacions:

Ús públic: Equipaments i punts d’informació, àrees de lleure, pistes i senyalització, àrees d’interès dels pobles, regulació de les activitats del parc i normativa, infraestructures, turisme sostenible. 

Viure i treballar al Parc: agricultura, ramaderia, biodiversitat cultivada, caça, serveis i tràmits, usos i activitats tradicionals, educació i centres educatius, aprofitament silvícola,…

Patrimoni natural i cultural: paisatge, fauna, flora, geologia, arquitectura popular, espiritualitat…

Comunicació: canals de comunicació, butlletí del parc, quina informació és d’interès general i necessari que s’intensifiqui.

El dimarts 17 d’octubre de 2023 es farà una sessió d’aquest procés participatiu a Cabassers, a la sala del Cafè, entre les 18 i les 20h.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers