Corregeixen la toponímia del plànol de batudes

El passat 21 de gener publicàvem que el mapa per a indicar zones de batuda al terme de Cabassers que usava la Generalitat per a comunicar-les tenia errors a la toponímia dels sectors. Després d’una sol·licitud als Serveis Territorials a Tarragona de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament d’Acció Climàtica, avisant-los dels errors, els han corregit. Han fet les correccions d’acord amb la Societat de Caçadors Sant Blai, que gestiona l’Àrea Privada de Caça T-10.172.

Els noms dels sectors de batuda ara consten al mapa amb les formes que recollí Vicenç Biete a la seva Toponímia el 1979. Les denominacions corregides són aquestes:

Coll de l’Armengol
Coma d’en Borrell
Les Obagues
Mas de l’Amigó
Mas Roger
Pallers
Segrassos
Tormo del Frare

Podeu descarregar el plànol en PDF des d’aquest enllaç.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers