Costums i tradicions del nostre poble: Un novenari d’ànimes l’any 1908

NOTA de la Redacció: l’historiador Vicenç Biete va morir el 15 de desembre de 2015. Darrere seu deixava, entre molta altra producció científica, tres llibres dedicats a Cabassers i diverses desenes d’articles sobre la història del nostre poble publicats a El Sitjar i a la revista Nord. Quan El Sitjar va plegar el 1986, alguns articles de Vicenç Biete ja lliurats a la redacció d’aquella revista van quedar per publicar. La sèrie “Costums i tradicions del nostre poble” es va començar a publicar al número 14 d’El Sitjar (setembre de 1984) i fins al penúltim número de la revista, el 22, de la primavera de 1986. Formen la sèrie els següents articles (entre parèntesi, el número d’El Sitjar on aparegueren: Les festes 1 (14), Les festes 2 (15), Les festes 3 (16), Les festes 4 (18), Les festes 5 (19), Les festes i 6 (20), La matança del porc (21), El maig (22) i Les dites populars: el temps (també al núm. 22). A la redacció d’El Sitjar hi van quedar, per a publicar, els següents títols d’aquesta sèrie: Un novenari d’ànimes l’any 1908, Les oracions infantils, Les dites populars, Les dites populars: el camp, i Les dites populars: el matrimoni. Aquests textos inèdits, escrits entre 1983 i 1986, aniran sortint en aquestes pàgines.

Un novenari d’ànimes l’any 1908

Hom resa el rosari i la novena d’ànimes. Seguidament, cant pel cor, acompanyat d’harmònium, del lament de les ànimes. Retruny a l’interior del temple el cant dels xiquets mesclat amb la vigorosa veu dels homes. Mentre, el rector recull les almoines del poble i reparteix fulls de propaganda catòlica. Acaba la funció amb un sermó a càrrec d’un jove caputxí de Barcelona i el cant final, amb acompanyament també d’harmònium, d’alguns versos de Verdaguer apropiats al cas i contestats adequadament pel poble.

image_pdfPDFimage_printImpressió
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers