La comunitat del Mas de Dalt

Fotografia: Ballant el Sirtaki al Mas de Dalt el 1979. Carlos Gallego / La Corbella núm. 7, 2022.

L’Anna Canela publicava un article al número 6 de la revista La Corbella (2021) titulat “Cartes des del Mas de Baix”, on repassava la història d’aquella comunitat establerta al mas a mitjans de la dècada de 1970. Per a fer-ho comptava amb documentació de primera mà; les cartes escrites per la Sarah (tieta de l’autora, que formà part d’aquell grup), que recollien la crònica d’aquells dies al mas. La proximitat de la Sra. Canela amb les fonts primàries d’informació li ha permès ampliar la seva recerca amb un nou article, que ara se centra en la vida al Mas de Dalt, amb objectors de consciència. Canela va venir a Cabassers el setembre de 2021 per a entrevistar testimonis que conegueren, poc o molt, aquelles comunitats establertes al Mas Roger. El nou article que ha publicat, sota el títol “El Mas de Dalt, la Califòrnia del Priorat”, recull el fruit de la seva tasca i explica aquella temporada del mas.

El febrer de 1978 arribaren al Mas de Dalt tres objectors de consciència: José Luis Lafuente, Vicente Amurgo i José Díaz Faixat. Van ser els promotors, amb la seva insubmissió al servei militar i la creació d’un projecte autogestionat que el substituís amb serveis a la comunitat, del que acabà esdevenint la prestació social substitutòria. Això era una alternativa, establerta a partir de 1984, per als qui no volien, per raons de consciència, rebre formació militar quan el servei a l’exèrcit era obligatori. Aquesta comunitat s’establí al Mas de Dalt en part gràcies a Pepe Beunza, el primer objector de consciència de l’estat espanyol, que visità la comuna autogesionada del Mas de Baix el 25 de maig de 1976. Beunza tenia relació amb la Comunitat de l’Arca, fundada pel filòsof italià Lanza del Vasto, deixeble de Ghandi, que dos testimonis cabasserols, com recull l’article, situen al Mas de Dalt el 1975, en una reunió de joves que durà un dia.

Els vincles de la comunitat establerta al Mas de Dalt amb Lanza del Vasto i amb Pepe Beunza venia per la seva vinculació al moviment objector. Tots dos pesonatges també tingueren una relació estreta amb Llum de la Selva (Isidre Nadal Baques), que fou el fundador de la primera societat naturista d’Espanya el 1925, i que durant la II República crea l’Escola Naturista Llum de la Selva a Sabadell, també anomenada Jardí de l’Amistat. Isidre Nadal visqué en un hort la major part de la seva vida, sense diners ni electricitat.

El grup del Mas de Dalt tingué entre 10 i 15 integrants, i s’exigien unes condicions a qui volgués formar-ne part: conrear agricultura biològica, tenir inquietuds de cerca espiritual, renunciar a la tecnologia i prendre totes les decisions amb unanimitat. La comunitat tenia un funcionament quasi monàstic, ja que els tocs de la campana de l’ermita de Sant Miquel marcaven l’inici de les diverses activitats del dia. Els caps de setmana feien festes, i també en feien per a celebrar els canvis d’estació.

La comunitat (amb una escissió pel mig, relacionada amb la Comunitat Arco Iris d’Alcover) va durar fins el 1989. Aquell any la Fundació Josep Vidal i Llecha va comunicar als joves que havien de marxar del lloc, perquè hi projectaven la construcció d’un centre de desintoxicació de drogues, que no es va fer. Des de llavors el Mas de Dalt quedà deshabitat. O més ben dit: quedà deshabitada la part del mas propietat de Josep Vidal (de la capella cap al Mas de Baix), perquè l’altra meitat, la pertanyent al seu germà Miquel, ja estava deshabitada des de la seva mort el 1968.

Podeu adquirir un exemplar de La Corbella, que conté aquest reportatge sobre el Mas de Dalt, en aquest enllaç. Si us interessa la matèria, també podeu esperar a comprar la publicació presencialment, ja que l’autora de l’article presentarà la seva recerca a Cabassers properament.

Els tres objectors de consciència que fundaren la comunitat del Mas de Dalt, munyint cabres al mas, el 1978. Foto de Vicente Amurgo, publicada a La Corbella núm. 7, 2022, p. 71
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers