ISSN 2938-2475

A partir d’avui veureu la incorporació d’un codi ISSN a sota de la capçalera de la publicació.

La Biblioteca de Catalunya, mitjançant la seva unitat de Gestió de l’ISSN, assigna un Número Internacional Normalitzat de Publicacions en Sèrie ISSN (International Standard Serial Number) a les publicacions en sèrie editades a Catalunya, ja siguin revistes, diaris, butlletins, publicacions anuals, etc.

Aquest número constitueix una referència senzilla i unívoca d’identificació de la publicació periòdica a la qual s’assigna. Està ideat per al tractament automatitzat de dades i facilita la comunicació i el control entre tots els agents implicats: editors, distribuïdors, biblioteques i investigadors.

L’ISSN s’adjudica juntament amb un títol normalitzat de la publicació en sèrie, anomenat títol clau. Els elements d’identificació de nord.cab, assignats per la Biblioteca de Catalunya, són els següents:

ISSN 2938-2475
Títol Clau: El Portal de notícies de Cabassers
Títol abreviat: Portal not. Cabassers

Amb aquest pas, nord.cab queda del tot consolidat com a publicació periòdica digital.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers