La Revista de Cultura de nord.cab

Hem fet un nou disseny de presentació de nord.cab per adaptar la web a les necessitats d’una publicació digital plenament consolidada. Aquesta web, creada el 18 d’agost de 2018, ha publicat des de llavors 1.675 peces, bàsicament agrupades en dues grans seccions: Informació local i Cultura, cada una d’elles amb diverses subseccions. Complementen el catàleg de seccions altres apartats, dedicats a Tecnologia , Méteo, Serveis, etc. Una altra secció, Sars-CoV-2, s’ha convertit, amb el temps, en un arxiu de com es van viure els moments més crítics de la pandèmia a Cabassers. La primera publicació d’aquella secció és del 25 de febrer de 2020, quan tot just es començava a parlar d’un nou coronavirus, i la darrera és del 20 d’abril de 2022, quan s’acabà l’ús obligatori de la màscara a la majoria d’espais. Aquesta categoria, de moment i si no passa res que faci canviar molt les circumstàncies actuals, està tancada i fa la funció d’hemeroteca. Es troba permanentment enllaçada al menú de Serveis.

De les dues grans seccions de contingut, la de Cultura té 377 articles repartits en catorze subseccions. La qualitat i la varietat dels continguts de la secció de cultura, que compta amb diversos col·laboradors mensuals, ha fet convenient singularitzar aquestes publicacions dintre de nord.cab. Per això, hem destacat la secció amb un format propi, la Revista de Cultura. La distingeix un logo identificatiu, que també es troba a la portada de la web per a facilitar l’accés directe a la secció:


A banda, hem creat un subdomini perquè sigui fàcil accedir a aquests continguts directament, des de qualsevol navegador: cultura.nord.cab. El portal nord.cab és hereu i continuador de la Revista Nord, editada en paper entre el setembre de 1998 i el desembre del 2000. La capçalera d’aquella publicació impresa ja deia què era: “Revista informativa, cultural, i fòrum d’opinió”. Nord.cab és el mateix, i la part cultural sempre hi ha tingut un pes específic destacat, tant llavors com ara.

Esperem que aquests canvis organitzatius, amb la creació de la Revista de Cultura, ajudin a facilitar la consulta dels materials que presenta la secció, i també a gaudir-los, treballar-los, difondre’ls i reutilitzar-los. Cabassers destaca precisament per la seva riquesa cultural i patrimonial, i creiem que la cultura ha de ser l’element singularitzador que ens permeti crear un lloc i un espai propi al nostre entorn comarcal i nacional. Per part nostra, no hi estalviem esforços.

La Revista de Cultura està oberta a tots aquells qui vulguin participar-hi, i si creieu que els vostres materials hi poden cabre, envieu-los sense cap compromís a info@nord.cab i els valorarem.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers